Wyżyna Miechowska

SPOTKANIE  Z   NATURĄ  2000                                                                          
Jak powiedział poeta Cyprian Kamil Norwid - "gdyby drogi mierzyć przyszło, trzeba pamiętać skad się wyszło"

Kalina Wielka -Lisinec-Rędziny   zobacz też     Miechowski kuferek     Korzenie          Nasiechowice   

                                                                                                                               

"Każdy ma taką pogodę na jaką sobie zasłużył". Wynika z tego że Obszar Natura 200 - Kalina Mała zasługuje na to co najlepsze. Tegoroczne Święto Storczyka odbyło się podczas pięknej, słonecznej pogody, w serdecznej atmosferze i wyśmienitych humorach. Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom, wystawcom, a przede wszystkim uczestnikom, którzy licznie dopisali. Znane już z ubiegłego roku wyjścia w teren z przewodnikami cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, większym niż poprzednio. Jest to wielki sukces. Spalone kalorie na murawach można było uzupełnić - nawet wielokrotnie, kosztując przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń. Kalina Mała, Kalina Rędziny, Bukowska Wola i Kalina Lisiniec - stanęły na wysokości zadania. Wspaniałe ciasta, soki, kiełbaski z grilla, nie można było przejść obojętnie. Dla smakoszów z innej półki -rewelacyjny bigos przygotowany przez myśliwych czy pieczona baranina serwowana przez hodowców owiec. Każdy odnalazł swój smak. Organizatorzy i wystawcy zorganizowali wiele zabaw, konkursów,wykładów, dla dzieci i nie tylko. Można było wygrać atrakcyjne nagrody. Długo można byłoby pisać wyrażając słowa uznania dla wszystkich, byliście super! Wydarzenie odbyło się w cudownej atmosferze, a na zakończenie niezliczona ilość uścisków, całusów. Nawiązało się wiele znajomości a nawet przyjaźni. Umówiliśmy się na spotkanie za rok, i to chyba najlepsza ocena wydarzenia.
Dużo więcej zdjęć na foceboku
Gmina i Miasto Miechów tutaj

Święto Storczyka - Kalina Mała 2017

Konferencja podsumowująca projekt: ,,Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.
Przedstawiciele Grupy Terenowej Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody Powiatu Miechowskiego uczestniczyli w dniach 24-25 maja 2017 r. w Krakowie oraz w wybranych obszarach Natura 2000 na międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.
Podczas konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane ze znaczeniem muraw ciepłolubnych w Polsce, ich ochroną i zagrożeniami.
Konferencja była również okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia programu LIFE oraz Dyrektywy Siedliskowej UE (zatwierdzonej w dniu 21 maja 1992 r.).

Grupę gościliśmy również na na Obszarze Natura 2000 Kalina Mała, gdzie uczestnicy mogli podziwiać walory naszego regionu.
Relacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o Święcie Storczyka tutaj

Święto Storczyka, pierwsze w Polsce i nawet w świecie już za nami. Jesteśmy gotowi z zmotywowani przez wszystkich uczestników oraz organizatorów do cykliczności tego wydarzenia.
Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom za zaangażowanie, wiele pracy i wyrzeczeń by ten dzień był tak wspaniały, a był? Prawda?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska współfinansował to wydarzenie.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi GiM Miechów Dariuszowi Marczewskiemu że poparł naszą inicjatywę i doprowadził z nami sprawę do końca, Referatowi Ochrony Środowiska z Iwoną Dróżdż na czele, Straży Miejskiej w Miechowie. 
Koła Gospodyń Wiejskich: Kalina Rędziny, Kalina Lisiniec, Zarogów, Jaksanki - za rewelacyjne wypieki, produkty z grilla, no i oczywiście kawę, herbatę.
Powiatowe Koło Pszczelarskie w Miechowie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, zobaczyć tak blisko pszczoły, ubranie pszczelarzy, skosztować napoju miodowo miętowego - to jest dopiero coś!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z Krakowa wygłosiło super prelekcję jak należy postępować ze śmieciami, jak je segregować no i oczywiście zapewniło by nie pozostał po nas ślad w naturze po dzisiejszym wydarzeniu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapewnił agregat prądotwórczy, byśmy mogli przez cały czas oglądać filmy o Naturze, słuchać śpiewu ptaków (niestety z wcześniejszego nagrania, nasza obecność je wystraszyła, więc nie było innej możliwości). Dzięki nim mogliśmy wysłuchać również wykładu naukowców z Francji, którzy to pokazali nam m.in. możliwości rozwoju naszego regionu, którego urodą byli zachwyceni.

Nadleśnictwo Miechów zapewniło przewodnika, który opowiadał o lasach naszego regionu, superowa pogadanka w postaci zabawy dla najmłodszych o rodzajach i bogactwie drzewostanu występujących na naszym terenie.

Koło Łowieckie "Mirów" - wyprawy w teren z przewodnikiem opowiadającym o zwierzynie tu występującej i sposobach jej chronienia. Nie zapominajmy o serwowanym przez nich bigosie myśliwskim, strogonowie, grillu - było to pyszne.
Wielkie podziękowanie dla pana Dr Gumuli, który zaoferował pomoc medyczną w razie wypadku.
Paki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska W Krakowie - wyjścia w teren, gry, konkursy, nagrody, gadżety, trudno to zliczyć i każde słowa nie określą wdzięczności za ich obecność i pracę.
Pomysłodawcami tego wydarzenia byli członkowie Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody powiatu miechowskiego z siedzibą zarządu głównego w Jaworze, który to zarząd przybył licznie na nasze zaproszenie. Ufundował rewelacyjne plakietki okolicznościowe, materiały promujące nasze stowarzyszenie o raz gminę Jawor. Otrzymaliśmy zaproszenia na Święto Chleba. Burmistrz Jawor Gminy przekazał dla naszego Burmistrza podarunek.
Nie możemy również pominąć pracy Rad Sołeckich Kaliny Małej oraz Kaliny Rędziny bez udziału których było by ciężko.
Dziękujemy restauracji "Vita" za pyszny bigos na zakończenie uroczystości.

Dla prowadzącej imprezę - Oli Werys , tylko jedno - byłaś rewelacyjna, rezerwuj czas za rok!
 

O godzinie 18 oddaliśmy teren naturze.


Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody w Polsce

Grupa Terenowa Powiatu Miechowskiego

10.2016r

Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce  z siedzibą władz naczelnych w Jaworze powołało grupę terenowa Powiatu miechowskiego .Grupa liczy w tej chwili 6 osób, działa pod kierownictwem Radosława Szastaka i Marioli Chrzęstek.

SSOP jest stowarzyszeniem pożytku publicznego, jego godło to stylizowany żubr z napisem Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce.

Celem Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody jest właściwe zachowanie i wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody.

Do naszych zadań należy:
1. Troska i praktyczne działanie w kierunku zachowania naturalnego środowiska jako wspólnego dobra ludzkości w Polsce.
2. Podnoszenie i pogłębianie czynnego uczestnictwa w ochronie zasobów naturalnych.
3. Uświadamianie i popularyzowanie przepisów o ochronie przyrody.
4. Wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych indywidualnych i zbiorowych.
5. Realizacja innych zadań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody u Polsce.

Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie patroli na terenie kraju.
2. Prowadzenie i popieranie badań w dziedzinie ochrony środowiska, ekologii i ekonomiki regionu.
3. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami w zakresie ochrony środowiska.
4. Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych.
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami mogącymi wesprzeć krajowe inicjatywy ekologiczne.
6. Inicjowanie rozwiązań organizacyjno - prawnych i technicznych dla poprawy istniejącego stanu środowiska.
7. Społeczną kontrolą przestrzegania a prawa szczególnie w zakresie ochrony środowiska, Prawa wodnego i gospodarki przestrzennej.
8. Kontrola wędkarzy i rybaków zgodnie z regulaminem PZW z udziałem członków PZW.
9. Kontrola myśliwych zgodnie z regulaminem PZŁ udziałem członków PZŁ.
10. Udzielenie pomocy medycznej turystom przebywającym w terenie.
11. Podejmowanie działań w charakterze interwencyjnym.
12. Uczestniczyć w pracach władz państwowych i samorządowych, komisjach i komitetach powoływanych przez te władze.
13. Występowanie z inicjatywą oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.
14. Walką z przejawami niszczenia lub uszkadzania obiektów chronionej przyrody.
15. Zwalczanie nielegalnych ujść ściekowych do zbiorników wodnych.
16. Ochroną linii brzegowej i trzcin.
17. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
18. Branie czynnych udziałów w walce z pożarami, powodziami oraz innych klęsk żywiołowych w kraju.

Nie ukrywamy ze naszym priorytetem i oczkiem w głowie są obszary Natura 2000, znajdujące się na naszym terenie.


Osoby którym również zależy na wspólnym dobru jakim jest przyroda, zapraszamy do współpracy.
Z-ca Komendanta Grup Terenowych SSOP w Polsce pow. Miechów - Mariola Chrzęstek

Zapoznajemy się z terenami Natura 2000 w pow. Miechowskim

 

Zwracamy uwagę czy nie powstają dzikie wysypiska śmieci i czy nie jest dewastowana roślinność.

Parę dni temu Koło Łowieckie dostało zgłoszenie od mieszkańca Kaliny Małej że w okolicach budynku stacyjki wąskotorowej widziano kulejącą sarnę, prawdopodobnie potraconą przez samochód. Do poszukiwań włączył się patrol Straży Ochrony Przyrody. Niestety nie udało się odnaleźć zranionego zwierzęcia. 10 styczeń 2017 r.
Na patrolu w Kalinie Małej zwracamy uwagę m.in. czy nie ma zagrożenia dla zwierząt w postaci zastawionych sideł. 18/ 01. 2017
Chrońmy Przyrodę Ojczystą plan działania
Wycinany jest masowo starodrzew. Ptaki które wykuwały dziuple w tych starych drzewach szukają sobie innych miejsc. Dzięcioły wykuwają dziuple w domach ocieplonych styropianem. w otworach tych zakładają gniazda m.in. dzięcioły, szpaki, sikory, muchołówki. Jest to dla nich śmiertelna pułapka, ponieważ ludzie sukcesywnie zaślepiają te otwory, nie zważając nawet na to że w środku mogą znajdować się jaja lub pisklęta. Tak więc niszczona jest populacja tych ptaków. Pomagajmy  ptakom zawieszając jak najwięcej budek lęgowych.
Mimo zakazów, upomnień i pouczeń niebezpieczny problem dalej występuje. Podczas piątkowego patrolu SSOP zauważył dym, ogień.... no oczywiście wypalano trawy. Ogień został ugaszony, osoba pouczona . Rzecz działa się nieopodal terenów Natury 2000. Nie pozwólmy by to, co nie zniszczyły jeszcze piły spalinowe zniszczył ogień


Na terenie powiatu miechowskiego znajduje się 21 obszarów Natura 2000
Siedem znajduje się na terenie gminy Miechów. Są to: Kalina Mała, Komorów, Poradów, Kaczmarowe Doły, Pstroszyce, Widnica, Sławice Duchowne. W gminie Słaboszów obszary "Natura 2000" to: Cybowa Góra i Grzymałów, w gminie Książ Wielki: Gie-bułtów i Kwiatówka, w Racławicach: Kalina Lisiniec, Opalonki, Dąbie, Wały i Sterczów Ścianka, a w Gminie Kozłów: Biała Góra, Kępie na Wyżynie Miechowskiej, Dolina Górnej Mierzawy. Natomiast na granicy Gminy Miechów i Gminy Charsznica leży obszar Natura 2000 Chodów-Falniów
Kreator strony - przetestuj